Serie Landelijke Bouwkunst

Een reeks documentatiemappen op A3-formaat met ca. 40 opmetingstekeningen van boerderijtypen in de betreffende provincie (plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, erfsituaties en bijzondere bijgebouwen), voorafgegaan door een inleiding (10 à 20 pagina's) over de ontwikkeling van de boerderijbouw in het betreffende gebied.

Hieronder volgen de nog leverbare delen.
 
 

Landelijke bouwkunst Noord-Holland

€ 7.50

Samenstelling: R.A. Peeters, E.L. van Olst en C.S.T.J. Huijts

Arnhem 1989, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
44 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Reeks: Documentatiemap, nr. 2
ISBN 90-70103-11-7 (in map)

Schets (door E. van Olst) van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Noord-Holland op grond van gegevens uit het archief van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek en de literatuur. Aan de tekst zijn opmetingstekeningen van 26 boerderijen uit de ca. 460 in het archief van de SHBO aanwezige opmetingen uit Noord-Holland toegevoegd, geïllustreerd met foto’s. (Bron: Bibliografie_3 nr. 349)

Landelijke bouwkunst Utrecht

€ 7.50

Samenstelling: R.A. Peeters en E.L. van Olst

Arnhem 1993, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
45 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Met literatuuropgave, samenvatting in het Engels
Reeks: Documentatiemap, nr. 3
ISBN 90-70103-16-8 (in map)

Globaal overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Utrecht, aan de hand van documentaire gegevens in de vorm van opmetingstekeningen en literatuur. Tekst met foto´s en 31 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie Utrecht. (Bron: Bibliografie_4 nr. 367)

Landelijke bouwkunst Zuid-Holland

€ 7.50

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 1994, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
47 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Met literatuuropgave, samenvatting in het Engels
Reeks: Documentatiemap, nr. 4
ISBN 90-70103-17-6 (in map)

Globaal overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Zuid-Holland, aan de hand van documentaire gegevens in de vorm van opmetingstekeningen en literatuur. Tekst met foto´s en 30 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie. (Bron: Bibliografie_4 nr. 467)

Landelijke bouwkunst Friesland

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 1998, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Helaas uitverkocht!

 

 

Overzicht van historische boerderijontwikkeling in Friesland op grond van documentaire gegevens van de SHBO en literatuuronderzoek. Aan de tekst zijn 29 opmetingstekeningen toegevoegd. (Bron: Bibliografie_4 nr. 136). Nu de map is uitverkocht kunt u de tekeningen nog raadplegen in de Beeldbank van de RCE.

Landelijke bouwkunst Overijssel

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 2002, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Helaas uitverkocht!

 

 

Overzicht van historische boerderijontwikkeling in Overijssel op grond van documentaire gegevens van de SHBO en literatuuronderzoek. Tekst met foto´s (15 bladen) en 38 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie Overijssel. Nu de map is uitverkocht kunt u de tekeningen nog raadplegen in de Beeldbank van de RCE.

Documentatie landelijke bouwkunst. Map 5: Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee

€ 7.50

Arnhem 1971, Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum"
29 losse bladen, geïllustreerd, 37 x 51 cm + Ten geleide (16 pagina's)
Reeks: Documentatie landelijke bouwkunst, nr. 5 (in map)

Naar boven