Serie Landelijke Bouwkunst

Een reeks documentatiemappen op A3-formaat met ca. 40 opmetingstekeningen van boerderijtypen in de betreffende provincie (plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden, erfsituaties en bijzondere bijgebouwen), voorafgegaan door een inleiding (10 à 20 pagina's) over de ontwikkeling van de boerderijbouw in het betreffende gebied.

Hieronder volgen de nog leverbare delen. 

Zie voor de complete digitale collectie de Beeldbank van de RCE. Klik hier.
 
 

Landelijke bouwkunst Noord-Holland

€ 7.50

Samenstelling: R.A. Peeters, E.L. van Olst en C.S.T.J. Huijts

Arnhem 1989, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
44 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Reeks: Documentatiemap, nr. 2
ISBN 90-70103-11-7 (in map)

Helaas uitverkocht!

Schets (door E. van Olst) van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Noord-Holland op grond van gegevens uit het archief van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek en de literatuur. Aan de tekst zijn opmetingstekeningen van 26 boerderijen uit de ca. 460 in het archief van de SHBO aanwezige opmetingen uit Noord-Holland toegevoegd, geïllustreerd met foto’s. (Bron: Bibliografie_3 nr. 349)

Landelijke bouwkunst Utrecht

€ 7.50

Samenstelling: R.A. Peeters en E.L. van Olst

Arnhem 1993, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
45 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Met literatuuropgave, samenvatting in het Engels
Reeks: Documentatiemap, nr. 3
ISBN 90-70103-16-8 (in map)

Helaas uitverkocht!

Globaal overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Utrecht, aan de hand van documentaire gegevens in de vorm van opmetingstekeningen en literatuur. Tekst met foto´s en 31 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie Utrecht. (Bron: Bibliografie_4 nr. 367)

Landelijke bouwkunst Zuid-Holland

€ 7.50

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 1994, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
47 losse bladen, geïllustreerd, 31 x 43 cm
Met literatuuropgave, samenvatting in het Engels
Reeks: Documentatiemap, nr. 4
ISBN 90-70103-17-6 (in map)

Globaal overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijvormen in de provincie Zuid-Holland, aan de hand van documentaire gegevens in de vorm van opmetingstekeningen en literatuur. Tekst met foto´s en 30 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie. (Bron: Bibliografie_4 nr. 467)

Landelijke bouwkunst Friesland

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 1998, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Helaas uitverkocht!

 

 

Overzicht van historische boerderijontwikkeling in Friesland op grond van documentaire gegevens van de SHBO en literatuuronderzoek. Aan de tekst zijn 29 opmetingstekeningen toegevoegd. (Bron: Bibliografie_4 nr. 136). Nu de map is uitverkocht kunt u de tekeningen nog raadplegen in de Beeldbank van de RCE.

Landelijke bouwkunst Overijssel

Tekst en samenstelling: E.L. van Olst

Arnhem 2002, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Helaas uitverkocht!

 

 

Overzicht van historische boerderijontwikkeling in Overijssel op grond van documentaire gegevens van de SHBO en literatuuronderzoek. Tekst met foto´s (15 bladen) en 38 opmetingstekeningen van boerderijen in de provincie Overijssel. Nu de map is uitverkocht kunt u de tekeningen nog raadplegen in de Beeldbank van de RCE.

Documentatie landelijke bouwkunst. Map 5: Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee

€ 7.50

Arnhem 1971, Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum"
29 losse bladen, geïllustreerd, 37 x 51 cm + Ten geleide (16 pagina's)
Reeks: Documentatie landelijke bouwkunst, nr. 5 (in map)

Naar boven