Serie Historisch Boerderij-onderzoek / Jaarverslagen SHBO

In de loop der jaren ontstond bij de SHBO geleidelijk de gewoonte om aan haar jaarverslag een of meer wetenschappelijke artikelen toe te voegen over historische boerderijen. Gedurende de jaren 1990 kreeg dat steeds meer de vorm van een thema, waarbij eenzelfde gebied of onderwerp steeds vanuit andere disciplines werd belicht, waardoor een breder historisch beeld ontstond. Daarnaast bood de jaarlijkse uitgave ook een kader voor de publicatie van allerlei ‘losse’ artikelen en boerderijbeschrijvingen. Deze artikelen werden achterin het jaarverslag opgenomen en er ontbrak enige aanduiding op de omslag. Hierdoor kregen ze te weinig aandacht en bleven ten onrechte vaak onopgemerkt. Met ingang van 1998 werd gekozen voor een andere aanpak, waarbij de inhoud van de wetenschappelijke artikelen (ook letterlijk) voorop stond. Het eigenlijke jaarverslag kreeg daarbij meer de vorm van een bijlage. Bij deze nieuwe opzet hoorde een nieuw jasje en een nieuwe titel. Gekozen werd voor de serienaam HISTORISCH BOERDERIJ-ONDERZOEK, als verwijzing naar het werkgebied van de Stichting. Hieronder volgen – chronologisch aflopend op jaar van verschijnen – de afleveringen van HISTORISCH BOERDERIJ-ONDERZOEK, gevolgd door het SHBO JAARVERSLAG.
 
 

1998 Het Land van Kessel. Landschap, landbouwgeschiedenis, boerderijen

€ 4.50

Arnhem 1998, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
95 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISBN 90-70103-22-2

Inhoud: Inleiding op het Land van Kessel | Het historische cultuurlandschap door J. Rens |  Landbouw in Noord-Limburg door J.C.G.M. Jansen | Ik ben de boer die eieren legt door Arie van den Berg | Boerderij-ontwikkeling in het Land van Kessel door T.H.G. Pubben
SHBO Jaarverslag 1997
In memoriam ir. G.J.A. Bouma Li. door J.A. Mulder
In memoriam prof.dr. J.M.G. van der Poel door J.J. Voskuil
 

Jaarverslag SHBO 1996

€ 4.50

Arnhem 1997, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
100 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud:
Jaarverslag 1996
Boerderijen in De Ronde Venen en omgeving. De invloed van water en kaas op de boerderijvorm door J.M.M. Nuijten
De boerderijen van het Landgoed Linschoten door E.L. van Olst
 

Jaarverslag SHBO 1995

€ 4.50

Arnhem 1996, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Inhoud: Jaarverslag 1995
Oldambt: het Puukje van de geheele Provincie door O.S. Knottnerus
Oldambtster boerderijen door P.W. Havik
Oldambtster boerenerven door N.H. Scholtens

Helaas uitverkocht!
 

Jaarverslag SHBO 1994

€ 4.50

Arnhem 1995, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
100 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Helaas: uitverkocht!

Inhoud: Jaarverslag 1994
Boerderij-onderzoek in Zeeuwsch-Vlaanderen. De eerste stap in het grote Zeeland-onderzoek door E.L. van Olst
Landschap en bewoning in Zeeuwsch-Vlaanderen door A.M.J. de Kraker
Werktuigen van gewoonte en vooroordeel? Ontwikkelingen in de Zeeuws-Vlaamse landbouw 1600-1910 door P.J. van Cruyningen
Boerderijen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Een verkenning door R.J.W.M. Gruben

Jaarverslag SHBO 1993

€ 4.50

Arnhem 1994, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek

Helaas, uitverkocht...

Inhoud: Jaarverslag 1993
De bouwgeschiedenis van boerderij Grazenseweg 3 te Grazen. Een karakteristiek voorbeeld van de boerderij-ontwikkeling op de Brabantse zandgronden door R.J.W.M. Gruben
 

Jaarverslag SHBO 1992

€ 4.50

Arnhem 1993, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
100 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1992
Boerderijen in het rivierengebied, overeenkomsten en verschillen. Een korte toelichting op het tijdens de studiedag in 1992 bezochte gebied door E.L. van Olst
‘Dutch barns’ in de Verenigde Staten door E.L. van Olst
Opmeting SHBO 790 en 791 te Bergharen (Gld.). Een boerderijcomplex in het land van Maas en Waal door E.L. van Olst
Zoeken naar ruimte. Beschouwingen naar aanleiding van een onderzoek naar de constructies van voorhistorische boerderijen in Drenthe door C.S.T.J. Huijts
 

Jaarverslag SHBO 1990

€ 4.50

Arnhem 1989, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
56 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm 
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1990
In memoriam Drs. R.C. Hekker 1917-1990, door J.M.G. van der Poel
Bibliografie R.C. Hekker
Historische beorderijtypen | Historical types of farms door R.C. Hekker
 

Jaarverslag SHBO 1989

€ 4.50

Arnhem 1990, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
100 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1989
Gebinten en kapgebinten, dragers van het dak van oude boerderijen, schuren en vakwerkhuizen door G. Berends (p. 21-43)
 

Jaarverslag SHBO 1986

€ 4.50

Arnhem 1987, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
44 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1996
Onderzoek Klaas Uilkema. Een voorbeeld van het beschikbare bronnenmateriaal, door E.L. van Olst
Tabaksboerderijen in de Over-Betuwe, door L.a. van Prooije
Boerderijen in de Liemers, de Over-Betuwe en het Rijk van Nijmegen, door L.A. van Prooije
 

Jaarverslag SHBO 1985

€ 4.50

Arnhem 1986, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
64 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1985
De herbouw van de boerderij Hulshoff te Eibergen in 1802 door Humphrey F.L. Mansvelt Beck (p. 30-62)
 

Jaarverslag SHBO 1984

€ 4.50

Arnhem 1985, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
54 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1984
De ontwikkeling van de Mideldelflandse boerderij, door C.S.T.J. Huijts
Het voorspel van het opus magnum van Brandts Buys en andere beelden uit de prenatale jaren van SHBO, door Jan Korf
 

Jaarverslag SHBO 1983

€ 4.50

Arnhem 1984, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
64 pagina’s, geìllustreerd, 24 cm
ISSN 1569-5034

Inhoud: Jaarverslag 1983
Middeleeuwse boerderijplattegronden en de oudste bekende kapconstructies. Vraagtekens bij het onderzoek naar vroege draagconstructies door D.J. de Vries 

Naar boven