Over de SHBO

De Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (SHBO) is in 1960 opgericht als Nederlands kenniscentrum voor plattelandscultuur en landelijke bouwkunst, met name historische boerderijen. Hieraan was behoefte omdat door de snelle ontwikkelingen in de landbouw veel boerderijen niet meer aan moderne eisen konden voldoen, werden gesloopt of rigoureus verbouwd. De SHBO was een betrekkelijk kleine organisatie, ontving subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en verrichtte tegen betaling bouwhistorisch onderzoek.

Afgelopen decennia zijn een boekencollectie en een uniek foto- en (bouw)tekeningenarchief over duizenden boerderijen opgebouwd, waaronder een zeldzame serie tekeningen van boerderijonderzoeker Klaas Uilkema. Daarnaast verzorgde de SHBO tal van wetenschappelijke publicaties over het onderwerp en verwierf ze in 2003 nationale bekendheid als initiator van het Jaar van de Boerderij. De SHBO was gevestigd op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem.

Medio 2007 besloot het bestuur van de SHBO om de collecties van de SHBO onder te brengen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort en het zelfstandig voortbestaan van de SHBO te beëindigen.
 
Als u de SHBO-collectie wilt raadplegen, kunt u contact opnemen met:
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
afdeling Archief, Bibliotheek & Collecties
telefoon 033-4217444
www.cultureelerfgoed.nl